Dokumenty potwierdzające posiadanie statusu są przetwarzane i przechowywane w naszym systemie wyłącznie w celu weryfikacji posiadania odpowiedniego statusu i są usuwane automatycznie po zakończeniu procesu weryfikacji, nie później niż po upływie 72 godzin od momentu ich otrzymania (pkt. V.4. Polityki Prywatności Programu Rabatowego).
Tak. Osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej, są uprawnione do korzystania z Pakietu Mundurowego w programie Karta Mundurowa. W procesie rejestracji jako Typ służby powinny wybrać - Wojsko.

Ograniczenia w korzystaniu ze zniżek dotyczą wyłącznie Pakietu Mundurowego, którego uzyskanie wymaga dodatkowej weryfikacji statusu byłego lub obecnego funkcjonariusza służb mundurowych

Maksymalny czas weryfikacji dokumentów wynosi 24 godziny od chwili zarejestrowania ich w systemie.

Ze zniżek oferowanych w ramach Karty Mundurowej i Pakietu Mundurowego mogą korzystać osoby pracujące w następujących służbach:

 1. Policja,
 2. Wojsko,
 3. Straż Pożarna,
 4. Ratownictwo medyczne,
 5. Harcerze,
 6. Inspekcja Transportu Drogowego,
 7. Krajowa Administracja Skarbowa,
 8. Służba Celno-Skarbowa,
 9. Służba Leśna,
 10. Służba Ochrony Państwa,
 11. Służba Więzienna,
 12. Służby Specjalne,
 13. Straż Graniczna,
 14. Straż Marszałkowska,
 15. Straż Miejska,
 16. Straż Ochrony Kolei,
 17. Wojska Obrony Terytorialnej,
 18. Żandarmeria Wojskowa,
 19. Służba Parków Narodowych,
 20. Studenci Uczelni Wojskowych,
 21. Służba Ochrony Lotniska,
 22. Związki Strzeleckie,
 23. Żegluga Morska i Śródlądowa,
 24. TOPR, GOPR, WOPR,
 25. Operatorzy CPR,
 26. Przemysł Obronny.
W tym celu należy wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu do Panelu Użytkownika w zakładce Zgody, następnie należy wybrać symbol kosza znajdujący się w kolumnie Opcje w polu Zgoda na przetwarzanie danych, oraz potwierdzić wykonanie operacji.

Wycofanie_Zgody_Karta_Mundurowa_faq

 
W celu otrzymania zniżek w ramach Pakietu Czytelnika, należy wejść na stronę www.kartamundurowa.pl i założyć  konto. Podczas procesu rejestracji należy wybrać Pakiet Czytelnika. Pakiet ten nie wymaga weryfikacji w związku z czym zniżki są dostępne natychmiast po założeniu konta.
 
Kartę Mundurową uzyskasz w kilku prostych krokach:

1. Zarejestruj się na www.kartamundurowa.pl, podając podstawowe dane.
2. Podczas procesu rejestracji poprosimy Cię o przesłanie dokumentu potwierdzającego możliwość posiadania Pakietu Mundurowego.
3. Po zakończeniu procesu weryfikacji zaprosimy Cię do pobrania aplikacji mobilnej.
4. Zaloguj się do aplikacji mobilnej podając dane użyte w procesie rejestracji.
5. Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej zobaczysz swój indywidualny numer Karty Mundurowej. Od tego momentu możesz w pełni korzystać z przywilejów programu.
W ramach Karty Mundurowej posiadamy dwa pakiety: Pakiet Mundurowego oraz Pakiet Czytelnika.

Z Pakietu Mundurowego mogą korzystać osoby pracujące w następujących służbach: Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Ratownictwo medyczne, Harcerze, Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Celno-Skarbowa, Służba Leśna, Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Służby Specjalne, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmeria  Wojskowa, Służba Parków Narodowych, Studenci Uczelni Wojskowych, Służba Ochrony Lotniska, Związkach Strzeleckich, Żegluga Morska i  Śródlądowa, TOPR, GOPR, WOPR, Operatorzy CPR, Przemysł Obronny.

Pakiet Czytelnika skierowany jest do zarejestrowanych czytelników serwisów Grupy Defence24: defence24.pl, cyberdefence24.pl, infosecurity24.pl, energetyka24.pl oraz space24.pl.
Dołączenie/przesłanie dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu Mundurowego, podczas wnioskowania o Pakiet Mundurowego, nie jest w każdym przypadku obligatoryjne. Jeżeli zajdzie taka konieczność, zostaniesz poproszony/a o jego przesłanie i wtedy w systemie ta opcja zostanie Tobie udostępniona.

Potrzebujesz pomocy?