Image

Nowy Partner Społeczny Karty Mundurowej!

Związek Zawodowy Sektora Obronnego (ZZSO) dołącza do partnerów Karty Mundurowej jako partner społeczny.

„Zaproszenie Związku Zawodowego Sektora Obronnego do programu Karta Mundurowa jest dla nas zaszczytem. Aktywność zawodowa członków naszego Związku, pracujących w szeroko pojętej branży obronności i bezpieczeństwa Państwa, dotyczącej zarówno sektora - produkcji specjalnej, jak i usług - działalności  związanej z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia – również na potrzeby obronności Państwa jest zbieżna z profilem działalności Karty Mundurowej. Udział członków ZZSO w programie Karta Mundurowa, tak bardzo bliska służbom mundurowym,  jest odzwierciedleniem szacunku dla ich działalności, również wynikającej z wciąż zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i otoczenia Polski, odnoszącej się do podmiotów przemysłowych sektora obronnego. Funkcjonowanie podmiotów, w których działa ZZSO obejmuje również zwiększenie mobilizacji sił i zwiększenia mocy produkcyjnych na rzecz zwiększonego popytu na uzbrojenie i sprzęt wojskowy ze strony Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagwarantowania na wysokim poziomie zabezpieczenia, w tym usług medycznych ze strony sektora wojskowej i cywilnej służby zdrowia.”

- Przewodnicząca Związku Zawodowego Sektora Obronnego - Małgorzata Kucab
 
Zwiazek Zawodowy Sektora Obronnego ZZSO Logo Karta Mundurowa