Image

Telemedycyna: rewolucja w dostępie do opieki zdrowotnej

Pojęcie „telemedycyny” zostało sformułowane już w latach .70 ubiegłego wieku, ale dopiero pandemia COVID-19 wymogła jej dynamiczny rozwój na całym świecie. Ograniczenia związane z koniecznością zachowania dystansu i zminimalizowania kontaktów międzyludzkich sprawiły, że wiele placówek medycznych zaczęło oferować usługi zdalne, w tym konsultacje lekarskie przez telefon lub internet.   Współcześnie telemedycyna jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów medycyny. To innowacyjne podejście do leczenia pacjentów przynosi szereg korzyści zarówno dla osób potrzebujących opieki zdrowotnej, jak i dla systemów ochrony zdrowia. Zmieniające się potrzeby zdrowotne powodują, że telemedycyna cały czas rozwija się wchłaniając nowe rozwiązania technologiczne. Obecnie najskuteczniej wykorzystywana jest w:  

  1. telekonsultacjach lekarskich - ułatwiając dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu: internistów, pediatrów czy lekarzy medycyny rodzinnej w przypadku przeziębienia, grypy czy innych chorób występujących sezonowo. Wideo- czy telekonsultacje pozwalają na uzyskanie e-recepty, e-skierowania (np. na badania laboratoryjne) lub e-zwolnienia bez wychodzenia z domu  
  2. telekonsultacjach specjalistycznych, które umożliwiają pacjentom skonsultowanie się z ekspertami medycznymi na odległość. To szczególnie ważne w przypadku pacjentów mieszkających w obszarach o ograniczonym dostępie do specjalistów medycznych.   diagnostyce obrazowej - niwelując problem zbyt małej liczby lekarzy radiologów opisujących badania rentgenowskie, tomografie komputerowe (CT) czy rezonanse magnetyczne (MRI).  
  3. opiece prenatalnej - pozwalając przyszłym matkom na konsultacje online z położną lub lekarzem ginekologiem. To umożliwia monitorowanie ciąży, ocenę stanu zdrowia matki i dziecka oraz analizę wyników badań wykonywanych w trakcie ciąży.  
  4. opiece nad pacjentami przewlekle chorymi z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym czy chorobami serca, którzy mogą być monitorowani zdalnie za pomocą urządzeń do pomiaru parametrów życiowych, takich jak ciśnienie krwi czy poziomu glukozy. Dodatkowo możliwość przekazania lekarzowi wyników badań za pomocą bezpiecznych kanałów pozwala na monitorowanie postępów leczenia i wdrażanie koniecznych zmian w dawkowaniu leków.  
  5. telekardiologii, gdzie zdalne monitorowanie pracy serca pacjentów umożliwia szybsze wykrycie arytmii, ocenę stanu zdrowia czy monitorowanie stanu pacjentów po zabiegach kardiologicznych.
  6. psychiatrii i psychologii: nieograniczony odległością czy czasem dostęp do specjalistycznych konsultacji, na które w stacjonarnej przychodni trzeba czekać nawet kilka miesięcy  
  7. rehabilitacji, która jest kluczowym warunkiem powrotu do zdrowia po np. zabiegach ortopedycznych, neurochirurgicznych czy zdarzeniach kardiologicznych (np. wylew czy zawał serca). O ile na operację pacjent zwykle jest w stanie pokonać duże odległości, o tyle jeżdżenie na rehabilitację (często długotrwałą) jest już bardzo uciążliwe. Telemedycyna umożliwia pacjentom przeprowadzanie sesji terapii fizycznej, zajęć rehabilitacyjnych lub terapii mowy poprzez wideokonferencje lub specjalne aplikacje. To pozwala na kontynuację terapii w domowym zaciszu i zmniejszenie konieczności podróży do placówki medycznej.  
Telemedycyna otwiera nowe możliwości dla pacjentów, eliminując wiele barier związanych z dostępem do opieki medycznej. Przede wszystkim pozwala ona na szybszy dostęp do konsultacji lekarskich, bez konieczności oczekiwania w kolejkach czy podróży do placówki medycznej. Dla osób mieszkających w obszarach wiejskich, podróżujących lub o ograniczonym dostępie do specjalistów, telemedycyna może być zbawienna, umożliwiając uzyskanie diagnozy i planu leczenia bez konieczności opuszczania domu. Przedłużenie recepty, uzyskanie skierowania na kontrolne badania czy analiza tych już wykonanych nie wymaga fizycznej obecności w przychodni. Jednocześnie usługi medyczne wykonywane za pośrednictwem aplikacji czy platform internetowych są tańsze niż te dostępne stacjonarnie, a ich realizacja jest możliwa również w godzinach wieczornych, w weekendy i święta, kiedy klasyczne przychodnie są zamknięte.  

Po okresie pandemii telemedycyna stała się nieodłączną składową opieki zdrowotnej na całym świecie. Jej stały rozwój wynika z oczekiwań pacjentów, postępu technologicznego umożliwiającego wprowadzanie nowych funkcji i narzędzi, a także z konieczności zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki w dobie kurczących się zasobów lekarskich. Sprawdź abonament medyczny dla mundurowych dostępny online z zniżką 30%